ՈՒՐԱԽՈՒԹՅԱՆ ԵՐԳԱՐԱՆ

մւս

Ազգային պարերգերի ընտրանի

Բարի լույսի զանգեր զարկին
Զընգզընգալեն անու՜շ, անու՜շ,
Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին
Ճըղճըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Առուն հովտեն փախուստ կտա
Գըլգըլալեն անու՜շ, անու՜շ,
Տաղ կըկարդա քարեն կաքավ
Կըղկըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Երամ կապած կռունկն եկավ
Կըռկըռալեն անու՜շ, անու՜շ,
Բարակ հովը կըշընկշընկա
Զըլզըլալեն անու՜շ, անու՜շ:

Հարս ու աղջիկ հանդերն ելան
Շորորալեն անուշ, անուշ,
Ծաղկանց բուրմունք անմահական,
Սըրսըրալեն անուշ, անուշ:

Կաքավը քարին

 Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,
Էս փնջած վարդը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:
Աղբուր, տակըդ ղամիշ ա,
Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,

Տղա, ձենդ անուշ ա,
Էս փակ նամակը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:
Էսօր օրը վրա յա,
Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,

Ուրախության սրա յա,
Էս փակ նամակը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:
Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,
Էս փնջած վարդը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:

Բոբիկ մի քելե, փուշ ա,
Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,
Յար ջան, ձենդ անուշ ա,
Էս փակ նամակը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:

 Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,
Էս փնջած վարդը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:

 Գնամ ձեն տամ, վեր հանեմ,

Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,

Թևով ընկնեմ, տուն տանեմ,

Էս փակ նամակը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:

Կաքավը քարին, ձեն կուտա յարին, կաքավ ջան,

Էս փնջած վարդը հասցուր իմ յարին, կաքավ ջան:

 

Խորոտ էր, կոլոտ էր

Խորոտ էր, կոլոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Խորոտ էր, կոլոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմ խորոտ, իմ սիրուն,
Հազար էրնեկ քո տիրուն:
Իմ խորոտ, իմ սիրուն,
Հազար էրնեկ քո տիրուն:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ալամ աշխարհ վկա,
Քեզեն լավը չի ճարվի:
Ալամ աշխարհ վկա,
Քեզեն լավը չի ճարվի:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Յարիս դրի ճամփան,
Ափսո՜ս, չասի իրան բան:
Յարիս դրի ճամփան,
Ափսո՜ս, չասի իրան բան:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Հենց ծագի արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Հենց ծագի արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,
Առնեմ, ելնեմ վերևը:
Իմանամ՝ իմ յարն ես,
Առնեմ, ելնեմ վերևը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ա՜խ, լոթի Մարան

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Նոր տնկած բաղի բար ես,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ինձի թազա նուբար ես,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Անունիդ մեռնեմ, տղա,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Աշխարհին բարեբար ես,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Ջուխտ գութան արտ կբանի,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Շեկ աղջիկ հաց կտանի,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Մեկ՝ կըքելե, մեկ՝ կկայնի,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Տեսնողի խելք կտանի,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Արփաչայը սառել է,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ծիտը ծառին թառել է,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Յարիս կարմիր թշերը

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Խելքը գլխես առել է,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Հանիկ նանարիկ նանար

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Մեր գեղը ձորի պռնկին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Իմ յարն էլ քարփի գլխին,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հովեր իջել սարերին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Նստենք դուրսը զովանանք,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Ձեն կուտամ ձեն չի առնի
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Էս ինչ անսիրտ յար ճարի,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Սիրտս ու հոգիս կդողա,
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Երգով արի թուխ տղա,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Դերիկո յար

Էրնեկ ես ծառ էղնեի

Էրնեկ ես ծառ էղնեի

Ձեր դռանը բուսնեյի

Ձեր դռանը բուսնեյի

Աման,աման, դերիկո յար:

Սարերն անցան հավքերը

Սարերն անցան հավքերը

Կիսատ չի մնա սերդ

Կիսատ չի մնա սերդ

Աման,աման, դերիկո յար:

Բոյը երկար ու սիրուն

Բոյը երկար ու սիրուն

Հազար երնեկ քու տիրուն

Հազար երնեկ քու տիրուն

Աման,աման, դերիկո յար:

Երկար արտը գարի է

Երկար արտը գարի է

Նշանվելու տարի է

Նշանվելու տարի է

Աման,աման, դերիկո յար:

ԴՈՆԵ ՅԱՐ

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տուն ձեր տուն մոտիկ-մոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իջնինք բախչեն քաղինք խոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար:
Բերինք դնինք մսրան մոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իշկինք վիր յարն է խորոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իմ յար քընց քուգն էր խորոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տան հետև առու հանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Ձեր տան հետև ռեհան ցանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար:
Բոլորե բոլոր ռեհան ցանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար
Էրթամ ուզիմ նոր նշանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար։

Նինըմ, նինըմ

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինա-րե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Կանաչ արտը հաց տարա, հո՜յ, աման,

Յարիս տեսա, ետ դառա, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Դընգի քարը կլոր է, հո՜յ, աման,

Ճամփեն օլոր – մոլոր է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Փշատի ծառ էղնեի, հո՜յ, աման,

Արազ, պըռկիդ բուսնեի, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Շուրմա
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մի ջաղաց՝ էրկու դռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Բարձ դրեք՝ յարս կռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Ես, դու մի բաղում պիտենք,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Ես չինարի, դու՝ նռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մեր բաղի դուռը բաց ա,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Ոտներդ շաղով թաց ա,
Երբ պիտի լուսանա,
Պարբաշի, պարդ քաշի,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Ետ դառի, յարիդ աշի,
Երբ պիտի լուսանա:
Դաղձ եմ քաղել շաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Դրել հովին մաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Յարս հանդիցը հենց գա՝
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Առաջն էլնեմ տաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մեր թաղի թազա բարը,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Իմացա յարիս գալը,
Երբ պիտի լուսանա,
Իմացա յարիս գալը,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Բաց արի սրտիս սերը,
Երբ պիտի լուսանա:

«Ծամիս թորգի»

Ծամ իս թորգի էրան էրան,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Բոլոր էրես, պզտիկ բերան,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Դու էլեր իս հալա հուլա,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Քու տոտիկներ ամպի քուլա,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Քու ծամ քաշուկ Վանա ծովեն,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Կըշընկշընկաս արտի զովեն,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Դու հոտոտ իս քանց մանուշակ,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Իգամ ձեր տուն, դառնամ մշակ,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Աշուն էկավ, հելա գացի,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Խորոտ տուն չէր, նըստա լացի,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Հա՜յ, Նուբար

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Իմ բաժ,  քու բաժ բարենբար, ջա՜ն, Նուբար:

Քար-քար սարեր հոտաղներ, հա՜յ, Նուբար,
Նախշուն գոգնոց աղջըկներ, ջա՜ն Նուբար,
Գարուն կելնենք Ծովասար, հա՜յ, Նուբար,
Սիրինք զ՛իրար հավասար, ջա՜ն, Նուբար:

Սասնու կելնեն երկու հարս, հա՜յ Նուբար,
Մտել են գետ կլողեն, ջա՜ն Նուբար,
Հելել են ափ կդողեն, հա՜յ, Նուբար,
Քանց նռան հատ կշողեն, ջա՜ն, Նուբար:

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Իմ բաժ,  քու բաժ բարենբար, ջա՜ն, Նուբար:

Նուբար կայնե ամրոցին, հա՜յ, Նուբար,
Արև տվե ուր ծոցին, ջա՜ն Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար:

Նուբարն իջավ խիյարնոց, հա՜յ Նուբար,
Քաղեց խիյար լըվցուց ծոց, ջա՜ն, Նուբար,
Կըդրավ ուր վզի վզնոց, հա՜յ, Նուբար,
Ընձի բերավ դարդ ու խոց, ջա՜ն, Նուբար:

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար:

Սիրտս ի ճղիմ

Սիրտս ի ճղիմ էնիմ բոստան,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Սիրտս ի ճղիմ էնիմ բոստան,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Մեջն ի ցանիմ վարդն ի շուշան 
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Մեջն ի ցանիմ վարդն ի շուշան 
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:

Ջաղցի բոլոր մանրիկ  նուռ է,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Սիրո տերին չսիք  ծուռ է,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն….

Մարգեր օրորըմարգերի օրորը,
Թելով է նխշուգ յար
Թելով է նխշուն յար
Քու դայրի բոլորը:

Ախչի արի բան ասեմմարգերի օրորը,
Մազերդ մանրիկ հյուսեմ,
Թելով է նխշուն յար
Թելով է նխշուն յար,
Քու դայրի բոլորը:

Մազս մանրիկ հյուսել եմ , մարգերի օրորը,
Ալ տարազս հագել եմ,
Թելով է նխշուն յար,
Թելով է նխշուն յար,  
Իմ դայրի բոլորը:

Ախչի հագինդ չիթամարգերի օրորը,
Ես կուզեմ հերդ չի տա,
Թելով է նխշուն յար
Թելով է նխշուն յար,
Քու դայրի բոլորը:

Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:
Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:

Հեյ լուսնակ ջան ուր կերթաս աման,
Ընչի գիշերնով կերթաս աման:
Հեյ լուսնակ ջան ուր կերթաս աման,
Ընչի գիշերնով կերթաս աման:

Երկինքն ամպե ձուն կուգա աման,
Անուշ յարս տուն չի գա աման:
Էս գիշերը տարի է դառել,
Անքուն աչքիս քուն չի գա աման:

Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:
Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:

Մարգեր օրորըմարգերի օրորը,
Թելով է նխշուգ յար
Թելով է նխշուն յար
Քու դայրի բոլորը:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛

Մատանուս կապուտ ակը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Ցոլաց ընկավ ձեր բակը,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Մատանուս կապուտ ակը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Ինչ գործ ունի ձեր բակը,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Կուժն առա, գացի աղբյուր,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Լըցրեցի  կըժով պաղ ջուր,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Ջուր կուգա բարձըր սարեն,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Կըթափի մարմար քարեն,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Ոչխարն արել եմ բերը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Քաշել եմ կաթի սերը:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Սարեն ես գամ, ձորեն՝ դու,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Սերն ես ուտեմ, մածունը՝ դու:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

 Նոր տարի

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն․
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Ազատ շընչեր Հայաստան,
Եվ շուրջ Մասիս մեր սարին
Փայլեին արտ-անդաստան։


Հայե՛ր, երբեք չերկմըտենք,
Կըկատարվի այդ ամեն,
Եթե իսպառ մենք հանենք
Փոքրոգություն մեր սըրտեն։

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն․
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։

ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ

Սասունա սար փչեց ուր հով

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն

Մշու դաշտի ծաղկներնին հոտով

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն:

 

Կուժն առա ես, հելա սարը

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն

Չտեսա իմ ֆեդան յարը, -2

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն:

 

Սասունա սար փչեց ուր հով

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն

Չուր ե՞րբ մնամ էրազներով -2

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն:

 

Տղա ա՛րի դիմալուսուն,

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն

Հէլնինք, էրթանք, մըր Մուշ, Սասուն -2

Վա՜յ լե-լե, ջա՜ն լե-լե, վա՜յ լե, ջա՜ն:

Էրզրումի շորոր

Օրոր-շորոր կերթաս դուն իմ անուշ յար,
Ուր էլ գնաս ինձ էլ, ինձ էլ հետդ տար:
Երազիս սար տեսա լանջը զմրուխտի,
Յարիս հետը մեկտեղ, կերթայինք ուխտի:

Կրկ
-Ես ծարավ եմ, դու պաղ ջուր ես,
Ես մրսած եմ, վառված հուր ես,
Դու բարև ես,կանչող լուր ես,Յար ….
Դու իմ ծաղիկ, ծաղիկ գարնան,
Կյանք տուր բացվի, սրտիս վրա,
Ախ առանց քեզ, օր ու արև,
Վայ թե չունենամ:

2.
Երազիս սար տեսա, լանջը զմրուխտի,
Յարիս հետը մեկտեղ, կերթայինք ուխտի,
Էրզրումի ճամփեն փուշ ու տատասկ է,
Յարս բաղի միջին, ցորենի հասկ է:

Կրկն-
Ես ծարավ եմ, դու պաղ ջուր ես…

Սարեն կուգաս

Սարեն կուգաս՝ սեյրան կենես,

Մեջ կալերուն էրան կենես,

Պագըմ տաս ձի՝ թամամ կենես,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Արևն առե խորկանց մեղրուց,

Նազե Մարկոս գիրկ իրի ծոց,

Կըլոր, մըլոր չուր կանաբոց,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Կըգեր հ՚ Արզումա բուքն ու քյամին,

Բարով կըգեր էն խընամին,

Մերիկ մեռներ քյու շեկ ծամին,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Սարեն կուգաս՝ սեյրան կենես,

Մեջ կալերուն էրան կենես,

Պագըմ տաս ձի՝ թամամ կենես,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Բոբիկ ջուր մի էրա

Բոբիկ ջուր մի էրա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Ձեր բաղի դուռը բաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ոտներդ շաղով թաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Այ տղա, բաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ոտներդ շաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Ջաղջի առաջը գոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Հագածդ կարմիր սոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Ես ծարավ եմ, ջուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Սարերին աղբուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Ես ղուշ եմ թևս դեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ման գուկամ նանիս գեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Պարբաշի, պարըդ քաշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ետ դառի, յարիդ աշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Սայաթ-Նովա

«Բրոյի-բրոյի»

Թեգուզ քու քաշըն մարքրիտ տան
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ քու քաշըն ալմաս տան
բրո~յի, բրո~յի,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Չիմ քաշվի էկած մահեմեն,
Ռաղիփի տված ահեմեն
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ ռաղամ գայ շահեմեն,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Թէգուզ քու քաշըն մարգրիտ տան,
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ քու քաշն ալմաս տան
բրո~յի, բրո~յի,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Ախ, Սոնա յար

Բարակ իս, բարդու ծառ իս,
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Քելալուց մարդ կըվառիս,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:

Քելալուց մարդ կըվառիս,
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Ինչկալով հոգիս կհանիս,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:

Կապուտ էր մանուշակը,
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Բուսել էր քարի տակը,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:
Ախ, Սոնա յար, բոյիդ մեռնիմ,
Ջան, Սոնա յար, սոյիդ մեռնիմ:

Հոյ նար նար

Այ աղջիկ, գոտիկ չունեմ,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար,
Թուշըդ դեմ արա, պաչեմ,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:
Արի, սելով սար տանեմ,
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Չուզողի աչքը հանեմ,
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար:

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Սար կը տանես, այ տըղա,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար,
Հետըդ ինձ տուն կը տանես,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:
Մեր գեղի միջով տանես,
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Չուզողի աչքը հանես,
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար:

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Լուսնակ, լուսըդ մի մարի,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար,
Էս տարի կըլնի բարին,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար։
Խաչքարեր սուրբ Մարութի։
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Սըրտիս ուզած կատարի,
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար
։

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:
Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,
Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Հովն ընկավ, հովն ընկավ

 Կանաչել են արտերը,
Հովն ընկավ, հովն ընկավ,
Թազացել են դարդերը,
Հոգիս Սաթոյի քովն ընկավ:

 Ախ, հովն ընկավ, հովն ընկավ,
Մեր սարերին զովն ընկավ,
Քու սերն էլ իմ սիրտն ընկավ:

Ծաղիկ ունիմ, դեղին է,
Հովին է, հովին է,
Իմ յարը ձեր գեղին է,
Հոգիս Սաթոյի քովին է:

 Ա՜խ, հովին է, հովին է,
Մեր սարերի զովին է,
Քու սերն էլ իմ քովին է:

 Սիրե, քու յարը սիրե,
Հովն ընկավ, հովն ընկավ,
Ամանաթ յար մի սիրե,
Հոգիս Սաթոյի քովն ընկավ:

 Ախ, հովն ընկավ, հովն ընկավ,
Մեր սարերին զովն ընկավ,
Քու սերն էլ իմ սիրտն ընկավ:

 Էս գիշեր լուսը տեսա,
Հովին է, հովին է,
Ծարավ էի, ջուր տեսա,
Հոգիս Սաթոյի քովին է:

 Ա՜խ, հովին է, հովին է,
Մեր սարերի զովին է,
Քու սերն էլ իմ քովին է:

ԲՈՍՏԱՆՈՒՄՍ ՄԱՂԱԴԱՆՈՍ

Բոստանումս մաղդանաոս,
Բոստանումս մաղդանաոս,
Ինչ ըսեցի, եգար հոս,
Քո մտքինը հասգցա,
Քո ուզածը չկար հոս,
Քո մտքինը հասգցա,
Քո ուզածը չկար հոս։

Մեր քաղաքի մանչերը,
Մեր քաղաքի մանչերը,
Հոփ-հոփ կենեն տանձերը,
Քանի աղջիկ կտեսնին,
Վեր կոլորեն բեղերը,
Քանի աղջիկ կտեսնին,
Վեր կոլորեն բեղերը։

Հարսին շորեր հագցուցին,
Հարսին շորեր հագցուցին,
Ճակտին շերիգ շարեցին,
Արծաթ գոտի, օսկի զարդ,
Թևին խալ-խալ կաբեցին:

Արծաթ գոտի, օսկի զարդ,
Թևին խալ-խալ կաբեցին:

Բոստանումս մաղդանաոս,
Բոստանումս մաղդանաոս,
Ինչ ըսեցի, եգար հոս,
Քո մտքինը հասգցա,
Քո ուզածը չկար հոս,
Քո մտքինը հասգցա,
Քո ուզածը չկար հոս։

ԿԱՐՄԻՐ ՀԱԳՈՒՍՏ ՀԱԳԵՐ Է

Կարմիր հագուստ հագեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Ինչ ալ աղվոր վայլեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Եկեղեցիին բակ ելեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Պիտ նշանվիմ ըսեր է,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Վիզը կախեր է հլուն,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Զիս ուզէիր՝ ի՞նչ կ’ըլլար,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Այդ հլունը ոսկի կ’ըլլար,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Խմենք հայկական գինի,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

Այս տօնը կը շարունակվի,
Հալա հալա հալա նիննոյի․
Ամէն տարի այս օրեր,
Հալա հալա հալա նիննոյի։

ԿԱՅՆԻ ԽՈՐՈՏ

Կայնի խորոտ, կայնի անուշ, կայնի գամ,
Էրթանք մըր Սասնու սարերուն տեսության: (2 անգամ)

Բարձր սարեր մըջ ամպերուն կը լողան, 
Յարոջ սրտիկ առան ու չոլերն ընկան:

Կայնի խորոտ, կայնի անուշ, կայնի գամ, 
Էրթանք մըր Սասնու սարերուն տեսության:

Բարակ հովեր ամպերու մեջ կը շնկան, 
Յարոջ սրտիկ առան ու չոլերն ընկան:

 Կայնի խորոտ, կայնի անուշ, կայնի գամ,
Էրթանք մըր Սասնու սարերուն տեսության:

 «Առնեմ էլնեմ»

Սարից կուգա զով քամի,
Յարըս ընձի հով կ’անի:
Առնեմ էլնեմ, առնեմ էլնեմ,
Առնեմ էլնեմ Ալագյազ,
Ուտեմ ձունըդ, խմեմ ջուրըդ,
Պար գամ լանջիդ, իջնիմ ցած:
 (2 անգամ)

Խնձորը գլորել է,
Ճամփիցը մոլորել է:
Առնեմ էլնեմ, առնեմ էլնեմ,
Առնեմ էլնեմ Ալագյազ,
Ուտեմ ձունըդ, խմեմ ջուրըդ,
Պար գամ լանջիդ, իջնիմ ցած:
 (2 անգամ)

Արխալուղըդ հագել ես,
Լե լե, լե լե, լե՜ լե,
Կանաչ-կարմիր կապել ես,
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:

Աղջի, էդ քո ծամերը,
Լե լե, լե լե, լե՜ լե,
Ընձի վառեց քու սերը,
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:

Տըղա, մեր բաղով արի,
Լե լե, լե լե, լե՜ լե,
Ոտքերիդ շաղով արի,
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:

Կանչե՛, քու կանչիդ մեռնիմ,
Լե լե, լե լե, լե՜ լե,
Քու անուշ ձենին մեռնիմ,
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:
Դե քելե, դե ցոլա, ֆիդան յար:

ՍԱՍՆՈ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ՊԱՐԵՐԳ

ՀՈՅ ՆԱՐ

Պարծրծանք մենք սարեր
Ամբոդ գըսին քըրեր,
Էգան էրգու կտրիճ
Հանին զոսկին, զարջիճ:

Կրկ.
Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար,
Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան
Էգան էրգու կտրիճ
Հանին զոսկին, զարջիճ:

Էգան էրգու կտրիճ,
Հանին զոսկին, զարջիճ:
Ճամպին յարոճ նշան
Յարոճ անուն Շուշան:

Կրկ.
Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար
Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան
Ճամպին յարոճ նշան
Յարոճ անուն Շուշան:

Յարոճ անուն Շուշան
Թիկունքին սուրբ նշան
Կողկեր ծաղկուկ Սոսին,
Ձեռքին տաք-տաք մոսին:

Կրկ.
Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար
Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան
Կողկեր ծաղկուկ Սոսին,
Ձեռքին տաք-տաք մոսին:

(մեղմ)
Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար
Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան
Կողկեր ծաղկուկ Սոսին,
Ձեռքին տաք-տաք մոսին:

 Հոյ նարե
Կայներ ես վարդի հովին,
Հոյ նար, նար, նար,
Հոյ նար, նար, հոյ նար նարե,
Քամին տա կըրծքիդ մովին,
Հոյ նար, նար, հոյ նարե:

Էրեսիդ շողին մեռնիմ,
Հոյ նար, նար, նար,
Հոյ նար, նար, հոյ նար նարե,
Աչքերիդ կապույտ ծովին:
Հոյ նար, նար, հոյ նարե:

Լուսնակը սարի տակին,
Հոյ նար, նար, նար,
Հոյ նար, նար, հոյ նար նարե,
Մանուշակ՝ թըփի տակին:
Հոյ նար, նար, հոյ նարե:

Ես իմ յարին կարոտ եմ,
Հոյ նար, նար, նար,
Հոյ նար, նար, հոյ նար նարե,
Քանց վարդ ու մանուշակին:
Հոյ նար, նար, հոյ նարե:

ՄՇՈ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐԳ

Մշո սարեր մշուշ է,
Բացվել է գարուն,
Լցվել է առուն,
Խորոտիկ, հայ խորոտիկ…

Ուր հողն ու ջուրն անուշ է,
Բացվել է ծաղիկ,
Դարձել է տաղիկ,
Խորոտիկ, հայ խորոտիկ:

Իմ յար քանց քում անուշ է,
Իջել է շաղիկ,
Դարձել է ծաղիկ,
Խորոտիկ, հայ խորոտիկ:

Մշո սարեր մշուշ է,
Բացվել է գարուն,
Լցվել է առուն,
Խորոտիկ, հայ խորոտիկ:

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐԳ. ՆԱՎԱՎԱՐ ՀԱՐՈՒԹԻՆ

Նավավար Հարութինը,
Նավդ մի թեքիր,
Նավդ մի թեքիր,
Թազա նշանվելու եմ,
Կոսպանդս ինձ բաշխիր:
Թազա նշանվելու եմ,
Կոսպանդս ինձ բաշխիր:

Կրկ․
Ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:

Մեր ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:

Երկնքից կախվել են,
Ոսկե շշերը, ոսկե շշերը,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Տարան լուսնակ գիշերը:
Աղվանիս ու Օսանիս,
Տարան լուսնակ գիշերը:

Կրկ․
Մեր ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:

Ա՜խ ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:


Շուրջ բոլորը կապել են
Կանաչ-կարմիր խաչկապ,
Կանաչ-կարմիր խաչկապ,
Աղվանիս ու Օսանիս
Դրեցին թագ, պսակ:
Աղվանիս ու Օսանիս
Դրեցին թագ, պսակ:

Կրկ․
Մեր ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:

Ա՜խ ծովի ալիքները
Գնում են, գալիս,
Գնում են, գալիս,
Աղվանիս ու Օսանիս,
Բարև են տալիս:

Լուսնըկի լուսը
(դանդաղ մաս)

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

Յարս ջահել է, սարի ծաղիկ է, օ՜յ, օ՜յ,
Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկ է, օ՜յ, օ՜յ:

Աչքս սարերուն, սիրտս ջրերուն, օ՜յ, օ՜յ,
Հավքն ու հովերը ինձ լուր չեն բերում, օ՜յ, օ՜յ:

(արագ մաս)

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

Աչքըս սարերուն, սիրտս ջըրերուն, օ՜յ, օ՜յ,
Սար ու ծովերը էլ լուր չեն բերում, օ՜յ, օ՜յ:

Լուսնըկի լուսը, արտերի բուսը, օ՜յ, օ՜յ,
Յարըս ջահել է, քընի գը դուսը, օ՜յ, օ՜յ:

(մաս երրորդ)

Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Կանաչ արտը հաց տարա,
Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարիս տեսա, ետ դառա,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

Կանգնել ես սարի տակին,
Լուսնակը նորել է, լավ լուս չի տալիս,
Սիրտս տվել կրակին,
Յարըս խռովել է, վա՜յ, բարև չի տալիս:

ՋԱՆԻՄԱՆ

Ջանիմա՜ն ջանիման,
Տունիմ շինիլ գետի բերան
Ջանիման ջանիման
Թալիր վրեն երկու գերան:


Ջանիմա՜ն ջանիման,
Մեկն էր խոխի, մեկն էր ծիրան,
Ջանիման ջանիման,
Խոխին կոտրավ մնաց ծիրան:

Ջանիմա՜ն ջանիման,
Ելա տանից թափ քելեցի,
Ջանիման ջանիման,
Կարմիր խնձոր գլորեցի:

Ջանիմա՜ն ջանիման,
Ասկով զարկի հուրտուս բացի,
Ջանիման ջանիման,
Կզվա վիրուց իրիշկացի:

Ջանիմա՜ն ջանիման,
Թոներ ընցավ ցան չթալի,
Ջանիման ջանիման,
Կաթն պաղավ չմերեցի:

Ջանիմա՜ն ջանիման,
Տղեն էր լաց չօրորեցի,
Ջանիման ջանիման,
Յարս տուն չէր նստա լացի:

Վանքի բոլորը չայիր-չիման է,
Քու գալը մեր տուն սեր ու մերան է,
Քու գալը մեր տուն սեր ու մերան է,
Սեր ու մերան է քու գալը մեր տուն,
Ես տանիք դառնամ, դու էլ դառնաս սուն:
Ես տանիք դառնամ, դու էլ դառնաս սուն:

ՎԱՆԻ ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ԵՐԳ. ՎԱՆՔԻ ԲՈԼՈՐ

Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:
Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:

Հերը ինձ կը տա, էն տըղին չի տա,
Խենթ խելառ յարն էլ, ա՜խ, էրկու միտք ա,
Խենթ խելառ յարն էլ, ա՜խ, էրկու միտք ա,
Ախ էրկու միտք ա, էս խանդոտ յարն էլ,
Մոր փեշի տակն է, կըտրել է ճարը:
Մոր փեշի տակն է, կըտրել է ճարը:

Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:
Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:

Կապեմ իմ գոտին, առնեմ իմ խանչալ,
Ես քո հոր ղուրբան, տես դու քո մոր հալ,
Ես քո հոր ղուրբան, տես դու քո մոր հալ,
Տես դու քո մոր հալ, կտրել է իմ ճար,
Ես Մուրադ չէղնիմ, թե չառնիմ Նուբար:
Դու Մուրադ չէղնիս, թե չառնիս Նուբար:
Դու Մուրադ չէղնիս, թե չառնիս Նուբար:

Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:
Կը լացիմ՝ կը խնդա, կը խնդամ՝ կուլա,
Մեկ արև, մեկ անձրև, մեկ ամպի քուլա:

ԳԸ ՔԵԼԵՐ

Հե՜յ, գը քելեր, գը քելեր, գը քելեր հա՛յ գը քելեր, գը քելեր, ջա՛ն, գը քելեր
Գը քելեր, հա՛յ, գը քելեր, բոյ-բուսաթ բարդի մի թելՙ
Աչքերն էր կրիկ մի նոր, ունքերն էր կամար ու կեռ,
Գը քելեր, հայ, գը քելեր, ընձի շատ կվայելերՙ
Սասնա խորոտիկ աղջիկ,
Գը քելեր, հայ գը քելեր, ընձի շատ կվայելերՙ
Սասնա խորոտիկ աղջիկ:

Հե՜յ, գը քելեր, գը քելեր, հա՛յ, գը քելեր, գը քելեր, ջա՛ն, գը քելեր
Նըխշուն միզարով աղջիկ, քուգին հըզարով, աղջիկ,
Կայներ ես աղբրի ակը, քու շողդ եմ արեգական,
Հըզար էրնեկ քու տիրուն, վառվում եմ ես քո սիրուն,
Սասնա խորոտիկ աղջիկ:

Հըզար էրնեկ քու տիրուն, վառվում եմ ես քու սիրուն,
Սասնա խորոտիկ աղջիկ:

ԼԻ-ԼԻ. սասնո բարբառ

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Դանկով էլա դեն քելեցի,
Կամաց քելի, ձեն չհանի,
Խընչալ զարկի, զէրդիկ բացի,
Էրդըկեն ներս ես նայեցի:

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Յար քնուկ էր, ես չիմցուցի,
Կամաց-կամաց իջա գացի,
Ձեր տան դիմաց կայնուկ մացի,
Ըդպես անքուն գիշեր ընցի:

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Լուսու դիմաց խաղ կապեցի,
Աղջըկներուն զարթընցուցի,
Յարոջ սրտիկ ցավ լըցրեցի,
Տեսա չեկավ` խըռովեցի:

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Թողի տըխուր մըր տուն գացի,
Ճամփան խարզուն հանդիպեցի,
Խարզուն բարև չտվեցի,
Հոտաղներին շիվըրցուցի:

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Ինչ էնեցի, չըքնեցի,
Ելա հագա` հարսնիք գացի:
Հարսնըքի մեջ խաղ կապեցի,
Յարոջ զըմեն բան ըսեցի:

Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի,
Լի, լի՜, լի, լի, լի, լի:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s