Միասնական պարերգերի ընտրանի

մւս

Ազգային պարերգերի ընտրանի

Բարի լույսի զանգեր զարկին
Զընգզընգալեն անու՜շ, անու՜շ,
Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին
Ճըղճըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Առուն հովտեն փախուստ կտա
Գըլգըլալեն անու՜շ, անու՜շ,
Տաղ կըկարդա քարեն կաքավ
Կըղկըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Երամ կապած կռունկն եկավ
Կըռկըռալեն անու՜շ, անու՜շ,
Բարակ հովը կըշընկշընկա
Զըլզըլալեն անու՜շ, անու՜շ:

Հարս ու աղջիկ հանդերն ելան
Շորորալեն անուշ, անուշ,
Ծաղկանց բուրմունք անմահական,
Սըրսըրալեն անուշ, անուշ:

 

Խորոտ էր, կոլոտ էր

Խորոտ էր, կոլոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Խորոտ էր, կոլոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմ խորոտ, իմ սիրուն,
Հազար էրնեկ քո տիրուն:
Իմ խորոտ, իմ սիրուն,
Հազար էրնեկ քո տիրուն:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ալամ աշխարհ վկա,
Քեզեն լավը չի ճարվի:
Ալամ աշխարհ վկա,
Քեզեն լավը չի ճարվի:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Յարիս դրի ճամփան,
Ափսո՜ս, չասի իրան բան:
Յարիս դրի ճամփան,
Ափսո՜ս, չասի իրան բան:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Հենց ծագի արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը,
Հենց ծագի արևը,
Քեզի ղրկեմ բարևը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,
Առնեմ, ելնեմ վերևը:
Իմանամ՝ իմ յարն ես,
Առնեմ, ելնեմ վերևը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ա՜խ, լոթի Մարան

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Նոր տնկած բաղի բար ես,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ինձի թազա նուբար ես,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Անունիդ մեռնեմ, տղա,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Աշխարհին բարեբար ես,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Ջուխտ գութան արտ կբանի,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Շեկ աղջիկ հաց կտանի,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Մեկ՝ կըքելե, մեկ՝ կկայնի,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Տեսնողի խելք կտանի,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Արփաչայը սառել է,

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ծիտը ծառին թառել է,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Յարիս կարմիր թշերը

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Խելքը գլխես առել է,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

Ա՜խ, լոթի Մարան, ջան Մարան,

Ջա՜ն, լոթի Մարան, ջան Մարան:

 

Հանիկ նանարիկ նանար

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Մեր գեղը ձորի պռնկին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Իմ յարն էլ քարփի գլխին,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հովեր իջել սարերին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Նստենք դուրսը զովանանք,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Ձեն կուտամ ձեն չի առնի
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Էս ինչ անսիրտ յար ճարի,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Սիրտս ու հոգիս կդողա,
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Երգով արի թուխ տղա,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Դերիկո յար

Էրնեկ ես ծառ էղնեի

Էրնեկ ես ծառ էղնեի

Ձեր դռանը բուսնեյի

Ձեր դռանը բուսնեյի

Աման,աման, դերիկո յար:

 

Սարերն անցան հավքերը

Սարերն անցան հավքերը

Կիսատ չի մնա սերդ

Կիսատ չի մնա սերդ

Աման,աման, դերիկո յար:

 

Բոյը երկար ու սիրուն

Բոյը երկար ու սիրուն

Հազար երնեկ քու տիրուն

Հազար երնեկ քու տիրուն

Աման,աման, դերիկո յար:

 

Երկար արտը գարի է

Երկար արտը գարի է

Նշանվելու տարի է

Նշանվելու տարի է

Աման,աման, դերիկո յար:

ԴՈՆԵ ՅԱՐ

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տուն ձեր տուն մոտիկ-մոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իջնինք բախչեն քաղինք խոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար:
Բերինք դնինք մսրան մոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իշկինք վիր յարն է խորոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իմ յար քընց քուգն էր խորոտիկ
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տան հետև առու հանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Ձեր տան հետև ռեհան ցանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար:
Բոլորե բոլոր ռեհան ցանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար
Էրթամ ուզիմ նոր նշանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար։

Նինըմ, նինըմ

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինա-րե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Կանաչ արտը հաց տարա, հո՜յ, աման,

Յարիս տեսա, ետ դառա, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Դընգի քարը կլոր է, հո՜յ, աման,

Ճամփեն օլոր – մոլոր է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Փշատի ծառ էղնեի, հո՜յ, աման,

Արազ, պըռկիդ բուսնեի, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Շուրմա
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մի ջաղաց՝ էրկու դռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Բարձ դրեք՝ յարս կռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Ես, դու մի բաղում պիտենք,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Ես չինարի, դու՝ նռնի,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մեր բաղի դուռը բաց ա,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Ոտներդ շաղով թաց ա,
Երբ պիտի լուսանա,
Պարբաշի, պարդ քաշի,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Ետ դառի, յարիդ աշի,
Երբ պիտի լուսանա:
Դաղձ եմ քաղել շաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Դրել հովին մաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Յարս հանդիցը հենց գա՝
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա,
Առաջն էլնեմ տաղերով,
Հոփ, շուրմա, թոփ շուրմա:
Մեր թաղի թազա բարը,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Իմացա յարիս գալը,
Երբ պիտի լուսանա,
Իմացա յարիս գալը,
Յար Սոնա, յար Սոնա,
Բաց արի սրտիս սերը,
Երբ պիտի լուսանա:

«Ծամիս թորգի»

Ծամ իս թորգի էրան էրան,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Բոլոր էրես, պզտիկ բերան,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Դու էլեր իս հալա հուլա,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Քու տոտիկներ ամպի քուլա,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Քու ծամ քաշուկ Վանա ծովեն,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Կըշընկշընկաս արտի զովեն,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Դու հոտոտ իս քանց մանուշակ,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Իգամ ձեր տուն, դառնամ մշակ,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Աշուն էկավ, հելա գացի,

Խորոտիկ, հայ, խորոտիկ,

Խորոտ տուն չէր, նըստա լացի,

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Խորոտիկ, ջան, խորոտիկ:

Հա՜յ, Նուբար

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Իմ բաժ,  քու բաժ բարենբար, ջա՜ն, Նուբար:

Քար-քար սարեր հոտաղներ, հա՜յ, Նուբար,
Նախշուն գոգնոց աղջըկներ, ջա՜ն Նուբար,
Գարուն կելնենք Ծովասար, հա՜յ, Նուբար,
Սիրինք զ՛իրար հավասար, ջա՜ն, Նուբար:

Սասնու կելնեն երկու հարս, հա՜յ Նուբար,
Մտել են գետ կլողեն, ջա՜ն Նուբար,
Հելել են ափ կդողեն, հա՜յ, Նուբար,
Քանց նռան հատ կշողեն, ջա՜ն, Նուբար:

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Իմ բաժ,  քու բաժ բարենբար, ջա՜ն, Նուբար:

Նուբար կայնե ամրոցին, հա՜յ, Նուբար,
Արև տվե ուր ծոցին, ջա՜ն Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար:

Նուբարն իջավ խիյարնոց, հա՜յ Նուբար,
Քաղեց խիյար լըվցուց ծոց, ջա՜ն, Նուբար,
Կըդրավ ուր վզի վզնոց, հա՜յ, Նուբար,
Ընձի բերավ դարդ ու խոց, ջա՜ն, Նուբար:

Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար,
Հա՜յ, Նուբար, Նուբար, Նուբար, հա՜յ, Նուբար,
Սասնու սարեր քար ու բար, ջա՜ն, Նուբար:

Սիրտս ի ճղիմ

Սիրտս ի ճղիմ էնիմ բոստան,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Սիրտս ի ճղիմ էնիմ բոստան,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Մեջն ի ցանիմ վարդն ի շուշան 
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Մեջն ի ցանիմ վարդն ի շուշան 
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:

Ջաղցի բոլոր մանրիկ  նուռ է,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն:
Սիրո տերին չսիք  ծուռ է,
Լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե,լե ջա՜ն….

Մարգեր օրորըմարգերի օրորը,
Թելով է նխշուգ յար
Թելով է նխշուն յար
Քու դայրի բոլորը:

Ախչի արի բան ասեմմարգերի օրորը,
Մազերդ մանրիկ հյուսեմ,
Թելով է նխշուն յար
Թելով է նխշուն յար,
Քու դայրի բոլորը:

Մազս մանրիկ հյուսել եմ , մարգերի օրորը,
Ալ տարազս հագել եմ,
Թելով է նխշուն յար,
Թելով է նխշուն յար,  
Իմ դայրի բոլորը:

Ախչի հագինդ չիթամարգերի օրորը,
Ես կուզեմ հերդ չի տա,
Թելով է նխշուն յար
Թելով է նխշուն յար,
Քու դայրի բոլորը:

Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:
Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:

Հեյ լուսնակ ջան ուր կերթաս աման,
Ընչի գիշերնով կերթաս աման:
Հեյ լուսնակ ջան ուր կերթաս աման,
Ընչի գիշերնով կերթաս աման:

Երկինքն ամպե ձուն կուգա աման,
Անուշ յարս տուն չի գա աման:
Էս գիշերը տարի է դառել,
Անքուն աչքիս քուն չի գա աման:

Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:
Աման աման մարգերս մնաց,
Յարաբ յարս որ ճամփով գնաց:

Մարգեր օրորըմարգերի օրորը,
Թելով է նխշուգ յար
Թելով է նխշուն յար
Քու դայրի բոլորը:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛

Մատանուս կապուտ ակը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Ցոլաց ընկավ ձեր բակը,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Մատանուս կապուտ ակը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Ինչ գործ ունի ձեր բակը,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Կուժն առա, գացի աղբյուր,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Լըցրեցի  կըժով պաղ ջուր,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Ջուր կուգա բարձըր սարեն,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Կըթափի մարմար քարեն,

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Ոչխարն արել եմ բերը,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Քաշել եմ կաթի սերը:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Սարեն ես գամ, ձորեն՝ դու,

Վա՜յ, լե՛, լե՛ու լե՛, լե՛,

Սերն ես ուտեմ, մածունը՝ դու:

Հոպայ զարկե՛ ու քելե՛:

Էրզրումի շորոր

Օրոր-շորոր կերթաս դուն իմ անուշ յար,
Ուր էլ գնաս ինձ էլ, ինձ էլ հետդ տար:
Երազիս սար տեսա լանջը զմրուխտի,
Յարիս հետը մեկտեղ, կերթայինք ուխտի:

Կրկ
-Ես ծարավ եմ, դու պաղ ջուր ես,
Ես մրսած եմ, վառված հուր ես,
Դու բարև ես,կանչող լուր ես,Յար ….
Դու իմ ծաղիկ, ծաղիկ գարնան,
Կյանք տուր բացվի, սրտիս վրա,
Ախ առանց քեզ, օր ու արև,
Վայ թե չունենամ:

2.
Երազիս սար տեսա, լանջը զմրուխտի,
Յարիս հետը մեկտեղ, կերթայինք ուխտի,
Էրզրումի ճամփեն փուշ ու տատասկ է,
Յարս բաղի միջին, ցորենի հասկ է:

Կրկն-
Ես ծարավ եմ, դու պաղ ջուր ես…

Սարեն կուգաս

Սարեն կուգաս՝ սեյրան կենես,

Մեջ կալերուն էրան կենես,

Պագըմ տաս ձի՝ թամամ կենես,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Արևն առե խորկանց մեղրուց,

Նազե Մարկոս գիրկ իրի ծոց,

Կըլոր, մըլոր չուր կանաբոց,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Կըգեր հ՚ Արզումա բուքն ու քյամին,

Բարով կըգեր էն խընամին,

Մերիկ մեռներ քյու շեկ ծամին,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Սարեն կուգաս՝ սեյրան կենես,

Մեջ կալերուն էրան կենես,

Պագըմ տաս ձի՝ թամամ կենես,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

 

Բոբիկ ջուր մի էրա

Բոբիկ ջուր մի էրա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Ձեր բաղի դուռը բաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ոտներդ շաղով թաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Այ տղա, բաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ոտներդ շաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Ջաղջի առաջը գոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Հագածդ կարմիր սոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Ես ծարավ եմ, ջուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Սարերին աղբուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Ես ղուշ եմ թևս դեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ման գուկամ նանիս գեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

Պարբաշի, պարըդ քաշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ետ դառի, յարիդ աշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

 

 

Լաչինու մանան Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին պառկե ջուխտ է բերի, Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ճամոն էկե, բան չէ բերի, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Էրկու սրբո ըլոճ է բերի, Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Էրնե ճամփին ինկե գերի, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին նըստե, բուրդ կըգըզե, Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Սիրող էկե, դուռ կըբրթե, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Դու մոր ըսա՝ գա դուռ բանա , Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Էլման բանա՝ մարդ չիմանա: Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Լաչին ու լաչին ու լաչին ու մանան, Ու՜ր, հա՜յ , լաչին ու լաչին ու մանան: Հայրոն Հայրոն հեյրան է, հայրոն հեյրան է, Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է, Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է: Հայրոն նստեր է վըր թունդրա շրթան, Խմեր է խայֆեն, դրեր վըր ծնկան, Խմեր է խայֆեն, դրեր վըր ծնկան: Հայրոն կայներ է վըր օդու քընջան, Աշկը գցեր է դրկցու կնգյան, Աշկը գցեր է դրկցու կնգյան։ Հայրոն հեյրան է, հայրոն հեյրան է, Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է, Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է: Հայրոն նստեր է օդու մութ քընջան Խռով է կնգյան, կապեր է խունջան։ Խռով է կնգյան, կապեր է խունջան։ Գացինք Ստամպուլ, բերինք ջուխտըմ սոլ, Ես ու իմ յարը հաքնինք դորեդոր: Ես ու իմ յարը հաքնինք դորեդոր: Հայրոն հեյրան է, հայրոն հեյրան է, Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է: Հայրոն հեյրան է, չոլի ջեյրան է: Հաց կթխեմ, գարի ա  Հաց կթխեմ, գարի ա, Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ, Էս ինչ ուրախ տարի ա, Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ: Ծով ա դառե մեր դաշտը, Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ, Լիքը հաց ա մեր տաշտը, Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ: Հաց եմ թխել մշակին, Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ, Հոտ քաշել մանիշակին, Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ: Հաց կթխեմ, գարի ա, Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ, Կաքավները մավի ա, Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ: Տալ տալա Տալ տալա տալ տալա Տալ պոյիդ ղուրպան Մէջքուկըդ բարակ էր Գըրկելուդ հայրան Երեսըդ կարմիր էր Պագնելուդ ղուրպան Օր կըսեն Իստամբուլ Սիրտըս կը թընդա Վախնամ էրթաս չի գաս Տուշմանըս խընդայ Տալ տալա Տալ տալա տալ տալա Տալ պոյիդ ղուրպան Մէջքուկըդ բարակ էր Գըրկելուդ հայրան Երեսըդ կարմիր էր Պագնելուդ ղուրպան Օր կըսեն Իստամբուլ Սիրտըս կը թընդա Վախնամ էրթաս չի գաս Տուշմանըս խընդայ։ Ցորեն եմ ցանե Կաքավ եմ սարի միջին, Ցորեն եմ ցանե, Ձեն կուտամ ձորի միջին, Ցորեն եմ ցանե, Հանդեն ծաղիկ քաղել եմ: Ցորեն եմ ցանե, Դաստա արել կապել եմ, Ցորեն եմ ցանե: Ցորեն եմ ցանե արտը, Ծլե, կանաչե, Հեռու տեղ ախբերըմ ունիմ, Անգաջը կանչե: Կաքավ եմ, քար ման կուգամ, Ցորեն եմ ցանե, Բլբուլ եմ, բաղ ման կուգամ, Ցորեն եմ ցանե, Գնացե ու էկել եմ, Ցորեն եմ ցանե, Չարող գուլպես կոկել եմ: Ցորեն եմ ցանե: Ցորեն եմ ցանե արտը, Ծլել, կանաչե, Հեռու տեղ ախբերըմ ունիմ, Անգաջը կանչե:

Սայաթ-Նովա

«Բրոյի-բրոյի»

Թեգուզ քու քաշըն մարքրիտ տան
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ քու քաշըն ալմաս տան
բրո~յի, բրո~յի,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Չիմ քաշվի էկած մահեմեն,
Ռաղիփի տված ահեմեն
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ ռաղամ գայ շահեմեն,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Թէգուզ քու քաշըն մարգրիտ տան,
բրո~յի, բրո~յի,
Թեգուզ քու քաշն ալմաս տան
բրո~յի, բրո~յի,
Յա~ր, չի՛մի տայ, չի՛մ հիռացնի
քիզ քու յարեմեն, քիզ քու յարեմեն,
բարեբարեմեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s