Ամառային ճամբար Միջին դպրոցում 2019թ.

Ամառն այսպիսին է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցում

Ճամբարային օրակարգն հագեցած է ժամանցի և ուսումնական բազմաբովանդակ հանդիպումներով: Ճամբարախմբի սովորղները հիմնականում մայրաքաղաքի, արտերկրի ուսումնական հաստատություններից են և նրանց հետ ստեղծագործական անմիջական ու ամուր կապ ստեղծելու լավագույն հնարը մնջախաղի ու պարի լեզուն է: Նրանց կենսունակությունը բարձրացնելու, անհատականությունը ընդգծելու, խմբում ներառելու և ինքնարտահայտման կեցությունը բարելավելու համար  առաջարկվում է այսպիսի խմբային մրցույթային պար-մնջախաղ հիշեցնող առաջադրանքներ, որոնցից անճանաչելիորեն ոգևորվում են և սպասում հաջորդ հանդիպմանը: Յուրաքանչյուր հանդիպման վերջում, որպես ակտիվ մասնակիցներ, խմբին հնարավորություն է տրվում կազմակերպել հաջորդ ճամբարային օրը իրենց իսկ առաջարկներով….  Վարի մասում ներկայացված են մի քանի այդպիսի օրինակներ:

Պար-մնջախաղ

Շարունակելի…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: