Երկրագործության ստուգատես, 2020թ.

Նկարը՝ Արմինե Թոփչյանի

Բովանդակությունը՝ երկրագործության ստուգատեսը՝ որպես հաղթող հայրենիքի պահանջ
Մեկնարկը՝ հոկտեմբերի 18-ից, 2020թ․

Երկրագործությունը՝ որպես միջավայր
Ընտանեկան դպրոց

Ուղղությունները՝

 • կանաչ գոտիների, պուրակների ստեղծում, խաղողի թարմաների թարմացում-խնամք, զինվորական ցանցերի ստեղծում:
 • Դրանք շարունակաբար դիտել որպես ուսուցման  տարածքներ, գործունեություն:
 • երկրագործությունը որպես արտադրական, ծիսական ստուգատես

  Ընտանեկան միջավայրը՝ երկրագործական հարթակ
 • «Բլեյան» կրթական ցանցով իրականացնել, զարգացնել բաց, լայն, տեսանելի, շոշափելի երկրագործական մշակույթը՝ իր բոլոր բաղկացուցիչներով
 • Երկրագործությունը՝ շենքի, տուն-բակ -պարտեզների ինտերիերի նոր արտահայտչամիջոց
 • երկրագործական մշակույթը ծեսով

Անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ

 • Խմբային հետազոտական աշխատանք՝ կոնկրետ աշխատանքի բաժանումով
 • Ռազմաճակատի թիկունքը՝ երկրագործի մշակույթով
 • Աշխատանքային կայուն թիմ՝ կազմակերպումն ապահովելու համար
 • Ստուգատեսի ներկայացումն ըստ դպրոցների
 • Երկրագործական աշխատանքների մշակում, գործի բաժանում
 • համագործակցություն ծնողական համայնքի հետ
 • ձևավորվեն կանաչ հարթակներ՝ նոր լուծումներով, մեկնաբանությամբ
 • կառաջանա արտադրող երկրագործի պահանջ

Խնդիրներ

 • բանավոր նյութի ուսումնասիրում
 • երաժշտական նյութի ընտրություն
 • աշխատանքային խմբի ստեղծում, աշխատանքի բաժանում
 • օրվա, շաբաթվա աշխատանքների լուսաբանում, տարածում

  Մասնակիցներ՝  կրթահամալիրի, այլ ուսումնական հաստատությունների սովորողներ, ուսանողներ, խմբեր։

Ստուգատեսի իրականացումը որպես ուսուցում․
Խորհրդատու՝ կրթահամալիրի հիմնադիր տնօրեն՝ Աշոտ Բլեյան
Հոկտեմբերի 18-ից երկրագործության ստուգատեսի մեկնարկ․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: