Խնջույքի, հայրենյան երգերի ընտրանի

  1. Երգ խնջույքի

Խոսք՝ Արմենակ Սարգսյանի (Սարմեն)
Երաժշտություն՝ Կարո Զաքարյանի

Սեղանն է առատ,
Դիմացն Արարատ,
Հնչում են երգեր,
Ուրախ ու զվարթ:

կրկնակ.

Լցնենք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին,
Մեզ անուշ լինի:

Փառք տանք մայր հողին,
Արևի շողին,
Գինի պարգևող
Հայոց խաղողին:

կրկնակ.

Լցնենք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին,
Մեզ անուշ լինի:

Փառք տանք նոր կյանքին,
Հողի մշակին,
Որ միշտ կանաչեն,
Մեր դաշտն ու այգին:

կրկնակ.

Լցնենք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող հայոց գինին,
Մեզ անուշ լինի:

Գովենք դարեդար
Աշխարքըն արդար,
Հայոց աշխարհի,
Արևը պայծառ:

Խմենք հայրենիք, կենացդ երգով,
Լինես երջանիկ, քաջ լինես միշտ հոգով:

կրկներգ.
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա:

Կրծքիդ բյուր գարնան ծաղիկներ բուրեն
Ու հովերը գան դեմքը քո համբուրեն:

կրկներգ.
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա:

Խաղաղ, բազմաբերք լինի քո տարին,
Խնդություն ու երգ փռես միշտ աշխարհին:


կրկներգ.
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա,
Լարի թըմբլը լա-լա, հա-հա-հա:

Խոսք՝ Աշոտ Գրաշու

Երաժ. Արամ Խաչատուրեանի

Գովենք ընկեր, ուրախ սազով,

Հայաստանի կարմիր գինին,

Խմենք ընկեր, ոսկե թասով,

Հայաստանի կարմիր գինին։

կրկնակ.

Աղբյուրի պես վարար լինի

Հայաստանի կարմիր գինին,

Ով որ խմի, անուշ լինի

Հայաստանի կարմիր գինին։

Սարեր, ձորեր մենք զարդարենք

Կանաչ – կարմիր այգիներով,

Կարասները լիքը լցնենք

Հայաստանի կարմիր գինով։

կրկնակ.

Աղբյուրի պես վարար լինի

Հայաստանի կարմիր գինին,

Ով որ խմի, անուշ լինի

Հայաստանի կարմիր գինին։

Թող երգի պես միշտ կարկաչի

Հայրենիքի ճոխ սեղանին,

Թող վառ շրթով մեզ հյուր կանչի

Հայաստանի կարմիր գինին։

կրկնակ.

Աղբյուրի պես վարար լինի

Հայաստանի կարմիր գինին,

Ով որ խմի, անուշ լինի

Հայաստանի կարմիր գինին։

Բաղը քաղինք

Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք,

Չարազը, չարազը,

Ճառթեք, տըղներ, մաճառ խըմենք,

Ավազը, ավազը:

Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան

Չըռչըռա, չըռչըռա,

Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,

Վըռվըռա, վըռվըռա:

Դե՛, Ճառթի, հա՛, դե՛. Ճառթի, հա՛,

Կըրընկի, կըրընկի,

Չըփչըփացրու, փըռռա – խաղա

Տըրընգի, տըրընգի:

Խաղողը ճառթի, շիրան հանենք,

Ճըփճըփա, ճըփճըփա,

Մաճառ խմենք ու խաղ կանչենք,

Զըրընգա, զըրընգա:

Խաղող ճմռելու երգ

Իմ յարն իջավ ի էգին, ի էգին,

Օսկի դանակն ի ձեռին, ի ձեռին,

Քաղեց խարջի խաղողն ի էգին, ի էգին,

Ճմռեց օսկի խաղողն ի ձեռին:

Խարջի հավողը ճըմռեմ ի բարին, ի բարին,

Օսկի մաճառը խըմեմ ի բարին, ի բարին,

Չարը ոտի տակ ճըխլեմ, իմ գերին, իմ գերին,

Օսկի գինին խըմեմ իմ գերին, իմ գերին:

Հավող, հավող, քեզ մաճառին կը տամ,

Մաճառ, մաճառ, քեզ գինուն կը տամ,

Գինի, գինի, քեզ հարսանքին կը տամ,

Հարսնիք, հարսնիք, քեզ նորածին,

Նորավոր թագավորին կը տամ:

Ջոջ պասը պասով կը պահեմ,

Ջոջ պասին յարըս ինձնա հեռու կը պահեմ,

Բարին կըրակել կը տամ,

Չարը կըրակին կը տամ,

Աբրեշում մանել կը տամ:

Քաղենք խաղողը

Քաղենք խաղողը, լըցնենք կողովը,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Բե՛ քաղենք Սևը, փըռենք արևը,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Բե՛ քաղենք Խարջին, ծախենք, տանք խարջը,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Քաղենք Ըռըզգին, աղեկ կտան գին,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Քաղենք Լալվարին, էս տարվա բարին,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Քաղենք Քիշմիշին, տանք մեր Անուշին,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Քաղենք Սաթենին, տանք Սաթենիկին,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Քաղենք Նազելին, չըմընա կալին,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Քաղենք Արենին, շուտ գըցենք գինին,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Լըցնենք կարասը, որ շուտ խաղ ասը,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Լըցնենք տըճերը, որ շուտ ճըկմըկա,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Շուտ գցենք մաճառ, խմենք անպատճառ,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Փըռենք բոլ չամիչ, ուտենք քիչ ու միչ,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Բոլ դոշաբ էփենք, ձմեռը շըփենք,

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:

Անենք բոլ կախան, պըրծնի մեր յախան,

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:

Նոր տարի

խոսք՝ Ռափայել Պատկանյանի

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։ 2x

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Ազատ շընչեր Հայաստան,
Եվ շուրջ Մասիս մեր սարին
Փայլեին արտանդաստան։ 2x

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։ 2x

Հայե՛ր, երբեք չերկմըտենք,
Կըկատարվի այդ ամեն,
Եթե իսպառ մենք հանենք
Փոքրոգություն մեր սըրտեն։

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Վերջ տար հայի ցավերուն
Չարը կորչեր, ու բարին
Բուն դըներ մեր սըրտերուն։ 2x

Երնե՜կ, թե այս Նոր տարին
Ազատ շընչեր Հայաստան,
Եվ շուրջ Մասիս մեր սարին
Փայլեին արտանդաստան։

Սիրելի Երևան

Լա, լա, լա, լա, լա , լա , լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա ,
Լա, լա, լա, լա, լա , լա , լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա ․․․․

 
Դու ունես անցյալ, քաղաք իմ դարավոր անցյալ,
 Դու եղար հայոց ամրոց-բերդ, մայր քաղաք դարձար,
 Պատմության դաժան հողմի մեջ, շատ ցավեր տեսար,
 Բայց շողաց կյանքիդ մի նոր էջ, այս փառքին հասար:

Դու մեզ համար նորաշունչ Անի ու Վան,
Հույս և հավատ հայության,
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Լա, լա, լա, լա, լա , լա , լա,լալա,լա,լա,լա,լա ,
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Դու ունես ներկա քաղաք իմ, լուսավոր ներկա,
Մեր հայոց պայծառ մտքի ծով, և փառքի վկա,
Վեհապանծ ես և գեղեցիկ, հրաշքներով լի
Որ Մասիսն անգամ ասես քո, շենքերից լինի:

Դու մեզ համար նորաշունչ Անի ու Վան,
Հույս և հավատ հայության
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Լա, լա, լա, լա, լա , լա , լա,լալա,լա,լա,լա,լա ,
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Դու մեզ համար նորաշունչ Անի ու Վան,
Հույս և հավատ հայության
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Լա, լա, լա, լա, լա , լա , լա, լա, լա, լա, լա, լա, լա ,
Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս,
Մեր սիրելի Երևան:

Անհաջող ժամադրություն
Խոսք: Պ ՄիքայելյանԵրաժշտություն: Էդ Բաղդասարյան

Քեզ համար է
Յասամանը,
Բայց թոշնում է, ա՜խ, իզուր,
Անցավ օրը,
Եվ բոլորը
Ինձ նայում են տխուր։

Լուռ հալչում եմ,
Հառաչում եմ
Այն ծառի տակ, ուր այնքան
Մենք շրջել ենք,
Անրջել ենք
Մեր սիրո ապագան։

Իմ անսիրտ, սերը խաղ չէ, բախտ է անգին,
Երբ սիրես, տուր քո սիրտը, տուր քո հոգին,
Ողջ կյանքը։

Իմ վերևը
Հորդ անձրև է,
Բայց սպասում եմ, ու վաղուց
Ով նայում է,
Ծիծաղում է,
Որ թրջվում եմ սիրուց։

Քեզ համար է
Յասամանը,
Բայց թոշնում է, ա՜խ, իզուր,
Անցավ օրը,
Եվ բոլորը
Ինձ նայում են տխուր։

Իմ անսիրտ, սերը խաղ չէ, բախտ է անգին,
Երբ սիրես, տուր քո սիրտը, տուր քո հոգին,
Ողջ կյանքը։

Իմ վերևը
Հորդ անձրև է,
Բայց սպասում եմ, ու վաղուց
Ով նայում է,
Ծիծաղում է,
Որ թրջվում եմ սիրուց։

Որ թրջվում եմ սիրուց։

Որ թրջվում եմ սիրուց…….

Երևանը մենք ենք

Քարին արև նվիրենք ու մի քիչ էլ սեր,
Մեր քաղաքը կստացվի` Երևանը մեր:
Բարի դեմքով ծերունի իմ փոքրիկ քաղաք,
Հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ:
Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ
Քեզ համար, քեզնով ու միշտ
Քեզ հետ իմ Երևան, քեզ հետ ենք, Երևան:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է:
Մայր ասելով քաղաքի մոր պես գուրգուրենք,
Մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը, սերը նվիրենք:
Ամեն քաղաք աշխարհում զարկող սիրտ ունի,
Երևան, սրտից բացի դու ունես հոգի:
Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ
Քեզ համար, քեզնով ու միշտ
Քեզ հետ ենք, Երևան, քեզ հետ իմ Երևան:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրնեք է:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է:
Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ
Քեզ համար, քեզնով ու միշտ
Քեզ հետ իմ Երևան, քեզ հետ իմ Երևան:Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրնեք է:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրնեք է:
Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք,
Երևանն անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է:

Երգ ճանապարհի

Հեյ, ճամփեք ոլոր-մոլոր և արևն անմար
Ես կտամ կյանք իմ բոլոր ձեր սիրո համար:
Հեյ, դաշտեր դաշտեր բարի, ձեզ էլ բյուր բարև,
Ինձ օգնեք յարիս գնտեմ, իմ պայծառ արև:

Սիրտն իմ քո ճամփին, երգն ուրախ թող միշտ հնչի
Թող թռչուն դառնա և թռչի, թռչի,
Գարուն, գարուն եկավ ծաղիկն է քնքուշ,
Նրա հետ եկավ իմ սերն անուշ:

Ես ճամփա ելա ծեգին վառ սիրով անշեջ,
Չանսալով հողմին, մեգին, պիտ քայլեմ անվերջ։
Հեյ, ճամփեք, ճամփեք բարի ձեզ էլ բյուր բարև,
Ինձ օգնեք գտնեմ յարիս, իմ լույս, իմ արև:

Սիրտն իմ քո ճամփին, երգն ուրախ թող միշտ հնչի
Թող թռչուն դառնա և թռչի, թռչի,
Գարուն, գարուն եկավ ծաղիկն է քնքուշ,
Նրա հետ եկավ իմ սերն անուշ:

Կռունկ Հայաստանի

Բարով եկար, սիրուն կռունկ,
Ի՞նչ լուր բերիր հայրենիքես, – 2 անգամ
Խոսի՛ր ինձ հետ ազատորեն,
Կյանքս կնվիրեմ ես քեզ: – 2 անգամ

Տեսա՞ր իմ հայրենյաց տունը,
Գեղեցիկ զարդարված բույնը, – 2 անգամ
Նորա սիրուն տանջվում եմ ես,
Աչքերիցս կտրավ քունը: – 2 անգամ

Տեսա՞ր մեր փոքրիկ բուրաստան,
Վարդ, մեխակ, շուշաններ շատ կան, – 2 անգամ
Եդեմական դրախտավայր, – 
Այն կոչվում է Մայր-Հայաստան: – 2 անգամ

– Այնտեղ ունիս եղբայր ու քույր,
Միջազ, ի՞նչ կսպասես իզուր,
Արի՛, առնեմ իմ թևերուն,
Գնանք, այնտեղ ուրախացուր:

Սարդարապատ

Երբ չի մնում ելք ու ճար,
Խենթերն են գտնում հնար.
Այսպես ծագեց, արեգակեց
Սարդարապատի մարտը մեծ:

Զանգեր ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:
Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից:

Բայց մենք չընկանք,
Մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք դեռ կգանք,
Երբ տան զանգը, ահազանգը.
Որ մեր հոգու պարտքը տանք:

Զանգեր ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:
Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից:

Երևան դարձած իմ Էրեբունի

Երևան դարձած իմ Էրեբունի,
Դու մեր նոր Դվին, մեր նոր Անի,
Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք,
Մեր դարե կարոտ, մեր քարե նազանք:


Երևան դարձած իմ Էրեբունի,
Դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի,
Քո Մասիս հորով, քո Արաքս մորով,
Մեծանաս դարով, Երևան:


Կյանքում ամեն սեր լինում է տարբեր,
Իսկ մենք բոլորս ենք քեզնով հարբել,
Տաք է սերը մեր՝ շեկ քարերիդ պես,
Հին է սերը մեր` ձիգ դարերիդ պես:

Երևանի սիրուն աղջիկ
Խոսք: Ա.Հարությունյան
Երաժշտություն: Առնո Բաբաջանյան

Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար,

Հաստատ գիտեմ որ սեր ունես պահած ինձ համար…


Գինին ձեռիս անուշ տաղով, քեզ եմ ես կանչում,

Արի նազով, արի խաղով, ինչ ես ինձ տանջում:

Ինձ պես յար ունես, ոսկե զարդ ունես,

Երևանի սիրուն աղջիկ, էլ ինչ դարդ ունես:

Ինձ պես անուշիկ, ջահել յար ունես,

Երևանի սիրուն աղջիկ, անգին քար ունես:

Աշուղ դարձած քեզ եմ կանչում, արի սեր անեմ,

Քեզ իմ սիրո ծաղկաց այգում սրտիս տեր անեմ:

Գինին ձեռիս անուշ տաղով, քեզ եմ ես կանչում,

Արի նազով, արի խաղով, ինչ ես ինձ տանջում:

Ինձ պես յար ունես, ոսկե զարդ ունես,

Երևանի սիրուն աղջիկ, էլ ինչ դարդ ունես:

Ինձ պես անուշիկ, ջահել յար ունես,

Երևանի սիրուն աղջիկ, անգին քար ունես:

Չքնաղ երազ
Խոսք: Արամայիս Սահակյան
Երաժշտություն: Առնո Բաբաջանյան

Դու ինձ համար սիրո աղբյուր,

Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ,

Դու ինձ համար երազ մաքուր,

Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ։

Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,

Որպես կյանքիս չքնաղ երազ։

Արեգակին պետք է հեռվից նայել,

Կայրի, եթե շատ մոտենաս։

Կյանքում դու միշտ ուրախ մնա,

Եվ միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ,

Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ,

Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ։

Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,

Որպես կյանքիս չքնաղ երազ։

Արեգակին պետք է հեռվից նայել,

Կայրի, եթե շատ մոտենաս։

Երազի իմ երկիր հայրենի

Երազի իմ երկիր հայրենի,
Հոգսերդ շատ, հույսդ մեծ,
Քարքարոտ երկիր:

Ես մի բուռն եմ քո հողի,
Ես մի ծիլն եմ քո արտի,
Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի,
Հայրենի երկիր,
Հայաստան:

Երազի իմ երկիր հայրենի,
Հոգսերդ շատ, հույսդ մեծ,
Արծվաբուն երկիր:

Իմ պապերն են քեզ շահել,
Իմ եղբայրքն են քեզ պահել,
Քոնն են որդիքն իմ ջահել,
Հայրենի երկիր,
Հայաստան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s