ՀԱՐՍԱՆԻՔ-ՎԱՐԴԱՎԱՌՈՎ ՈՒՐԲԱԹ-ՀԱՄԵՐԳ, հունիսի 24, 2022թ․

Ծեսի ամբողջական նկարագրությունն՝ այստեղ

Օրը՝ հունիսի 24
Տեղը՝ Մայր դպրոց ( Բաբաջանյան 25), Մարմարյա սրահ, ժամը՝ 13․00
Համակարգումը՝ Լիսիցյան ծեսերի կենտրոնի
Պատասխանատուկրթահամալիրի դպրոցներ
Իրականացումը՝  Ամառային ազգագրության ճամբարային փառատոնով՝ Վարդավառ, հարսանիք
Մասնակիցներ՝
  դասավանդողներ, ճամբարականներ, Քոլեջ, հյուրեր…..

Ծրագրում․

Գոհար վարդն վառ առեալ
ի վեհից վարսիցն արփենից.
Ի վեր ի վերայ վարսից
ծաւալէր ծաղիկ ծովային:
Ի համատարած ծովէն
պղպջէր գույնըն այն ծաղկին.
շողշողէր պտուղն ի ճղին:

 • Խնդումի վարդավառյան մկատարում Պուպլատիկինն եկեր է   բառեր
 • Միասնական ընթերցանությամբ

  …Վարդավա՛ռ է, վարդավառի կիրակի,
  Արեգակը օրհնանք ու սեր է մաղում,
  Կակաչներն են ծփում նման կրակի
  Ու հովի դեմ կրակի պես կատաղում:

 • Միասնական ծիսական երգ. Կոմիտաս  Սոնա յարբառեր
 • Միասնական ընթերցանությամբ․
  Վարդավառ է, վարդավառ է,
  Վարդավա՜ռ…
  Ու տեղում է ջրիկն արար ու վարար,
  Աղջիկների անձիկն ի վար, ծոցն ի վար,
  Վարդավառ է, վարդավառ…
 • Միասնական պարերգ Հանիկ-նինարբառերՆուրի, նուրիբառեր
 • Միասնական ընթերցանությամբ․ Դանիել Վարուժան «Աստղիկին» (հատված)

Քու մարմարեա հպարտ վիզդ է՝ որ այսօր
Դուրս կարկառված կործանումէն դարերուն՝
Իբրև շուշան կամ նունուֆար մը աղվոր
Կ՛իշխէ բոլոր մեծ Սրտերուն վրա խոհուն:

 • Միասնական վարդավառյան երգ. Հայ վարդավառ,   բառեր,   նոտաներ
 • Միասնական ընթերցանությամբ․ Դանիել Վարուժան «Աստղիկին» (հատված)

  Աչքերուդ մէչ ամբողջ լույսը կը ցոլա
  Հելլենական մըշտապայծառ երկնքին,
  Ցայտեց հոգի մը այդ բիբերէդ մարմարեա՝
  Երբ որ ինկան մուրճին ներքև հանճարին:
 • Հարսանեկան ծիսական պարերգ.

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է

Աշնան երկինք, զով գիշեր,
Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Շաղն իջե, գետին նըխշե,
Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Էկել է, Արազն անցել է:

Ծաղկի նման բացվել ես,
Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Թերթերդ շաղոտել ես,
Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Էկել է, Արազն անցել է:

Քու գովքն անող էն տղեն,
Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Կեռ խանչալով սև տղեն,
Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,
Էկել է, Արազն անցել է:

 • Ժողովրդական խաղիկ.
  Վարդևորը մոտ ա,
  Մեր ճամփեքը քարոտ ա,
  Գնում եմ յարիս տենամ,
  Կասեն` ինձի կարոտ ա:
 • Վարդավառի խաղեր. «Ճոպան քաշոցի», «Փայտ քաշոցի», «Մարդ քաշոցի», «Էշ միլիցա»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: