«Լիսիցյան» ծեսերի ուսումնական կենտրոնի աշխատակարգ, 2022-23 ուստարի

Լուսանկարը՝ Սմբատ Պետրոսյանի

Կրթահամալիրի «Լիսիցյան»  ծեսերի կենտրոնը հեղինակային մանկավարժության՝  ծեսով ուսուցման ծրագրի իրականացման պատասխանատուն է, որը հաստատված է  կրթահամալիրի ուսումնականական օրացույցով:

Կենտրոնի կազմը .

Կենտրոնի գործառույթներն են.

  • ուսումնամեթոդական, հետազոտական գործունեություն պլանավորում, համակարգում, իրականացում
  • ուսումնական օրացույցով հաստատված  առավոտյան ընդհանուր պարապմունենքերի, ուրբաթ-համերգների, ուսումնական ժամերգությունների ծրագրերի բովանդակային մշակում, համակարգում, իրականացում
  • կրթահամալիրյան նախագծերի համակարգում, կազմակերպում, իրականացում
  • սեմիանարների կազմակերպում  ուսուցիչների հետ՝ ուսումնական տարբեր հարցերի քննարկումներ
  • կրթահամալիրի դպրոցների ստուգատեսների, փառատոնների համակարգում, կազմակերպում, իրականացում
  • վերապատրաստման սեմինարների համակարգում, կազմակերպում, իրականացում. արդյունքում՝ պարուսույց դասվար-դաստիարակների խմբերի ձևավորում
  • Կենտրոնը կունենա պարադարան բլոգէջ, որտեղ էսսեատիպ մշակումներով կներկայացվեն ազգային պարերը՝ պարեղանակներով, ստեղծման պատմությամբ, լիսիցյանական մշակումներով…….
  • «Լիսիցյան» կենտրոնն ունի իր պաշտոնական բլոգը, որտեղ արտացոլվում են  բոլոր մշակումները, նախագծերը, ուսումնական նյութերը, գործունեությունը:

Կենտրոնի ղեկավարի գործառույթներ

կազմակերպել կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.

Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել կենտրոնի զարգացման ծրագիրը

համակարգել կենտրոնի կազմում գործող ակումբների աշխատանքը

կազմակերպել սովորողների ուսումնական գործունեությունը՝ ստեղծելով սովորողի և ուսուցչի ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ

իրականացնել կենտրոնի ինքնավար աշխատանքների կազմակերպումը

սահմանված կարգով ներկայացնել կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները

* օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների, այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.

կատարել տնօրենի հանձնարարությունները

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s